Avesta BlueOne
Kaynak Temizleme Macunu
Avesta RedOne
Kaynak Temizleme Spreyi
Avesta Klasik
Kaynak Temizleme Jeli
Avesta Klasik
Kaynak Temizleme Banyosu
Avesta FinishOne
Pasivatör
Avesta Klasik
Temizleyici
Avesta Klasik
Moly - Drop Testi
 
  Avesta Klasik Kaynak Temizleme Banyosu 302
       Avesta Classic
       Pickling Bath 302
 

Daldırma ve sirkülasyon yöntemi ile kaynak temizleme için !

 

Avesta Classic Pickling Bath 302 paslanmaz çelik türüne bağlı olarak su ile seyreltilmesi gereken bir konsantredir.

– 304 ve 316 gibi standart türler: 1 ölçü 302’yi 3 ölçü suya karıştırın. Eğer daha uzun kaynak temizleme süreleri kabul edilebilir ise, daha fazla seyreltme yapılabilir.

– Fazla aşındırıcı koşullarda kullanım için dubleks türler (2205) ve ostenitik türler (904 L) gibi yüksek alaşımlı türler: 1 ölçü 302’yi 2 ölçü suya karıştırın.

– Süper ostenitik (254 SMO) ve süper dubleks (2507) türler gibi çok yüksek alaşımlı türler: 1 ölçü 302’yi 1 ölçü suya karıştırın.

 

Avesta Classic Pickling Bath 302

 

• Kaynak, şekillendirme, kesme ve püskürtme gibi imalat işlemleri sırasında zarar görmüş olan paslanmaz çelik yüzeyleri eski haline getirir. Kaynak oksitlerini, alttaki kromsuz katmanı, mikro cüruflu partikülleri ve lokal korozyona neden olabilecek diğer kusurları giderir.

• Banyo sıvısı küçük nesnelerin daldırma yöntemi ile temizlenmesi ve fırça ya da sprey ile temizlemesi zaman alan yüzeylerin temizlenmesi için tavsiye edilir. Boru sistemlerinin sirkülasyon yöntemiyle temizlenmesi için de kullanılabilir.

• Dayanma süresi; banyo sıvısı kullanım sırasında tüketilir ve banyo sıvısının etkin dayanma süresi asitlerin ve serbest metallerin miktarı ile belirlenir. Dolayısıyla banyo sıvısı düzenli olarak analiz edilmelidir ve gerektiğinde optimum kaynak temizleme sonucu elde etmek için yeni asit eklenmelidir. Avesta Finishing Chemicals bu analiz hizmeti konusunda yardımcı olabilir.

  Kullanım talimatları
   
 
1. Suya 302 ekleyerek banyoyu karıştırın. Tam tersini yapmayın! Oranlar temizlenecek olan çeliğe bağlıdır.
2. Avesta Cleaner 401 (Avesta Temizleyici 401) kullanarak kaynak temizleme işleminden önce nesneleri gresten ve yağdan temizleyin. Yeterli reaksiyona izin verin. Sıcaklığa, çelik türüne, banyo yaşına, vs. bağlı olarak süre 5 dakika ila 4 saattir..
3. Optimum banyo bileşimini muhafaza etmek için banyonun asit ve serbest metal içeriğini düzenli olarak analiz edin.
4. Kaynak temizleme işleminden sonra yüksek basınçlı su jeti ile durulayın..
 
  Nötrleştirme ve imha etme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak temizleme sırasında ortaya çıkan atık su asit içerir. Boşaltılmadan önce Avesta Neutralising Agent 502 (Avesta Nötrleştirici Madde 502) ya da sönmüş kireç ile arıtılmalıdır (7-10 pH değeri).
Nötrleştirici madde atık sudan ağır metalleri de çökeltir ve tortu oluşturur. Bu yerel düzenlemelere göre imha için gönderilmelidir.

Pasifleştirme

Sonucun daha da iyileştirilmesi ve is ya da parlak bulutların neden olduğu rengi değişmiş yüzey riskinin azaltılması için, pasifleştirme sırasında En İyi Mevcut Tekniği sunan Avesta FinishOne Final Rinse 630 (Avesta FinishOne Son Durulama 630) kullanılarak kaynak temizleme sonrası pasifleştirme edilgenleştirme tavsiye ederiz.

Ambalajlama

Avesta Classic Pickling Bath 302 30 kg’lik, 220 kg’lik ve 1200 kg’lik polietilen bidonlarda / kutularda temin edilir. Bunlar tehlikeli maddeler için BM tarafından onaylıdır.

Depolama

Avesta Classic Pickling Bath 302 kapalı bir mekanda ve oda sıcaklığında depolanmalıdır. Kutular sıkıca kapatılmış ve dik bir pozisyonda muhafaza edilmelidir. Ayrıca yetkisi olmayan kişilerin erişemeyeceği şekilde muhafaza edilmelidir.
Ürün bozulmaya elverişlidir ve depoda gereğinden daha uzun süre muhafaza edilmemelidir. Oda sıcaklığında depolandığında, macun maksimum iki yıl raf ömrüne sahiptir. Daha yüksek sıcaklıklara maruz bırakmak raf ömrünü azaltabilir.

İşçi güvenliği

Kaynak temizleme banyosu kullanılırken Hexafluorine® mevcut olmalıdır. Kaynak temizleme banyosunun daha büyük asit sıçramalarını dekontamine etmek için 500 ml ya da 5 l içerik optimum hale getirilmiştir.

Koruyucu giysi. Kullanıcılar aside dayanıklı önlükler, eldivenler ve kauçuk botlar giymelidir. Koruyucu gözlük ya da yüz siperi ve gerekirse uygun solunumla ilgili koruyucu cihazlar (klorür tipi filtre) kullanılmalıdır.

Diğer bilgiler

Malzeme Güvenlik Veri Formları ve diğer faydalı bilgiler web sitemizden elde edilebilir.

Avesta Finishing Chemicals
Lodgatan 14, SE-211 24 Malmö, İsveç
Tel: +46 (0)226 821 00, Faks: +46 (0)40 93 94 24
www.avestafinishing.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            All Rights Reserved artworks     stratejik360